ยินดีต้อนรับสู่งานพัสดุและสินทรัพย์โรงเรียนบางกะปิ

ดร.ถวิล ศรีใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ

นางสาวบุณฑริก ไชยพุทธ

 

 

 

ปฏิบัติราชการ

รองผู้อำนวยการบริหารงบประมาณ

นายอรรถพล พิมพ์สิน

 

 

 

หัวหน้างานพัสดุ

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ

น.ส ธันญาภรณ์ เนียมสีนวล

 

 

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายชุมพล ปั้นเหน่งเพชร

 

 

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง(เช็คสถานะ)

แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ตรวจสอบสถานะการแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ